tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: horg'in

savolga kuting, raqamlarini ixtiro…
siz, deb o'ylayman, agar – qaerda o'yin?
Hatto u achitib burishtirdi chaqaloq…
uyqu vaqti!

Xona dahshatli emas: alvastilar va shaytonlar bor
U erda barcha kecha.
otasi kasal, konsert va uning onasi…
uyqu vaqti!

Brother ichida bir mo'yna palto kiyib,
Sportchisi singlisi qo'yish,
– Lekin charchab sarosima murabbiya…
uyqu vaqti!

aka, hech narsa, hech aql bilan onaning holda!
Bolalar joylarida g'amgin,
Hatto u achitib burishtirdi chaqaloq…
uyqu vaqti!

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply