иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: чарчаган

суроого күтүп, сандарды ойлоп…
Эгер сен деп – кайсы оюн?
Ал тургай, ал -деп бүркөдү Кукла…
уктоо убактысы!

бөлмө коркунучтуу: -бакшыларды жана шайтандар бар
түнү жок.
Атам ооруп жатат, менен биргеликте анын апасы…
уктоо убактысы!

Бир тууган ичинде бир мех узун көйнөк кийип,,
Мээлей карындашы койду,
– Бирок, чарчап коркутуу governess…
уктоо убактысы!

ага, эч кандай мааниде эч Эйлин жок!
балдар четинде чөгүшү,
Ал тургай, ал -деп бүркөдү Кукла…
уктоо убактысы!

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп