לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: עייף

להמתין לשאלה, להמציא מספרים…
אם אתה חושב – איפה הוא משחק?
אפילו הבובה שהיא קימט את מצחו בחמיצות…
זמן לישון!

החדר נורא: יש מכשפות ושדים
יש כל הלילה.
אבא חולה, ואמה בתיאום…
זמן לישון!

האח לבשה מעיל פרווה מבפנים החוצה,
כפפות לשים אחותו,
– אבל האומנת להפחיד העייפה…
זמן לישון!

אח, בלי אמא בכל דבר לא הגיוני!
מדוכא בפינות לילדים,
אפילו הבובה שהיא קימט את מצחו בחמיצות…
זמן לישון!

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה