иштөөлөрүнө:
акын порталы: Марина жж.аралыгында
төмөндө окуу: Стихи Сергея Есенина

Сергей Есенин порталынын бардык ырлар: https://sergey-esenin.su/?page_id=1638

Көпчүлүк ырларын окуп жж.аралыгында:


Бардык поэзия (мазмун алиппе)

Таштап Жооп