לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: השירים של צווטאייבה על המולדת


רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה