Homeland - לרמונטוב

אני אוהב את המולדת, אבל אהבה מוזרה!
לא תנצח את דעתה שלי.
תפארתנו, נקנה בדם,
גם שאר מלא ביטחון גאה,
אף מהעתיקות הכהות יקרות אגדות
לא מערבב לי סיפוק של חלום.

אבל אני אוהב - על מה, אני לא יודע את עצמי -
בערבות הקרות של שתיקה,
היערות ללא גבול שלה מפרפרים,
Spills הנהרות שלה, כמו ים;
מדינה ידי אהבה לרכב על העגלה
וזה, העיניים לאט משפדת לילה צל,
פגוש בצידי, הקיטורים שלו על האירוח,
אורות רועד כפרים עצובים.
אני אוהב את העשן של זיפים בוערים,
בשיירה בערבות nochuyuschyy
ועל הגבעה בינות לשדות התירס הצהוב
מצעד beleyuschyh Chetu.
עם שמחה רבה לא מוכר
אני רואה אסם מלא,
צריף, strawy,
עם תריסי חלון מגולפים;
וגם החג, ערב טללים,
צפו עד חצות מוכן
על הריקוד עם הטבעה ושורק
תחת הקולות של איכרים שיכורים.

הצבעה:
( טרם התקבלו דירוגים )
שתף עם החברים שלך:
מרינה צווטאייבה
השאר תגובה