Слониха читает – קורני צ'וקובסקי

לפיל הייתה אישה
מטריונה איבנובנה.
והיא הרתה
לקרוא ספר.

אבל קראתי, מלמל,
היא חפרה, דחף:
"סה"כ, מטלטה »,-
לא מצליח להבין כלום!

לדרג אותו:
( טרם התקבלו דירוגים )
לשתף עם חברים:
מרינה צווטאייבה