Obzhora – קורני צ'וקובסקי

הייתה לי אחות,
היא ישבה ליד האש
ותפסתי חדקן גדול באש.

אבל היה חדקן
הית' לדג'ר
וצלל שוב לאש.

והיא נשארה רעבה,
היא נותרה ללא ארוחת צהריים.
שלושה ימים לא אכלתי כלום,
לא היה לה פירור בפה.
אכלתי רק, בחור עני,
זה חמישים חזירונים,
כן חמישים גוזלים,
כן, תריסר תרנגולות,
כן, תריסר ברווזונים,
נתח מהעוגה
קצת יותר מערמת החציר ההיא,
כן עשרים חביות
פטריות דבש מלוחות,
כן ארבעה סירים
חלב,
כן שלושים צרורות
טלה,
כן ארבעים וארבע לביבות.
והיא הייתה כה רזה מרעב,
שהיא לא תיכנס עכשיו
לתוך הדלת הזו.
ואם זה נכנס לאיזה,
אז לא חזרה, גם לא קדימה.

לדרג אותו:
( טרם התקבלו דירוגים )
לשתף עם חברים:
מרינה צווטאייבה