לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: Стихи Анны Ахматовой

כל השירים של אנה אחמטובה בפורטל: https://anna-ahmatova.su

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה