Дванаццаць - Блок

1

чорны вечар.
белы снег.
вецер, вецер!
На нагах не стаіць чалавек.
вецер, вецер -
На ўсім Божым святле!

Павівае вецер
белы сняжок.
Пад сняжком - лядок.
слізка, цяжка,
ўсялякі хадок
Слізгае - ах, небарака!

Ад будынка да будынка
працягнуты канат.
Канал - Афіша:
«Уся ўлада Устаноўчы сход!»
Бабулька гора - не плача,
Ніяк не зразумее, што значыць,
На што такі плакат,
Такі велізарны лоскут?
Колькі б выйшла ануч для рабят,
А кожны - распрануты, кашыцы ...

бабулька, як курыца,
Кой-як перемотнулась праз гурбу.
- Ох, Матушка-Заступніца!
- Ох, бальшавікі загоняць у труну!

вецер хвосткім!
Не адстае і мароз!
І буржуй на скрыжаванні
У каўнер схаваў нос.

А гэта хто? - Доўгія валасы
І кажа напаўголасу:
- Здраднікі!
- Загінула Расія!
Павінна быць, пісьменнік -
Вития ...

А вунь і Далгаполаў -
Ўбок - за гурбу ...
Чтó сягоння невясёлы,
таварыш поп?

памятаеш, як бывала
Брухам ішоў наперад,
І крыжам ззяла
Пуза на народ?

Вунь пані ў крамзолі
Да іншы падгарнулася:
- Ужь мы плакалі, плакалі ...
паслізнулася
І - бац - расцягнулася!

месяц, месяц!
цягні, падымай!

вецер вясёлы
І злы, і праца.
круціць падолы,
мінакоў косіць,
ірве, мне і носіць
вялікі плакат:
«Уся ўлада ўстаноўчага сходу» ...
І словы даносіць:

... І ў нас быў сход ...
... Вось у гэтым будынку ...
... Абмеркавалі -
пастанавілі:
На час - дзесяць, нá ноч - дваццаць пяць ...
... І менш - ні з каго не браць ...
... Пойдзем спаць ...

позні вечар.
пустынная вуліца.
адзін валацуга
горбіцца,
Ды свішча вецер ...

эй, небарака!
падыходы -
Пацалуемся ...

хлеба!
што наперадзе?
праходжанне!

чорнае, чорнае неба.

злосць, сумная злосць
Кіпіць ў грудзях ...
чорная злосць, святая злосць ...

таварыш! глядзі
У абодва!

2

гуляе вецер, пырхае снег.
Ідуць дванаццаць чалавек.

Вінтовак чорныя рамяні,
Вакол - агні, агні, агні ...

У зубах - люлькаю, прыкамечаная картуз,
На спіну б трэба бубновы туз!

свабода, свабода,
крыніца, крыніца, без крыжа!

Тра-та-та!

холадна, таварышы, холадна!

- А Ванька з Кацька - у карчме ...
- У ёй керанкі ёсць у панчосе!

- Ванюшка сам цяпер багаты ...
- Быў Ванька наш, а стаў салдат!

- Ну, ванька, сукін сын, буржуй,
маю, паспрабуй, пацалунак!

свабода, свабода,
крыніца, крыніца, без крыжа!
Катька с Ванькой занята –
чым, чым занятая?..

Тра-та-та!

Вакол - агні, агні, агні ...
Оплечь - ружэйныя рамяні ...

Революцьонный трымаеце крок!
Няўрымслівы не дрэмле вораг!

таварыш, вінтоўку трымай, ня баіцца!
Пальну-ка куляй у Святую Русь -

У kondovuyu,
У избяную,
У таўстазады!

крыніца, крыніца, без крыжа!

3

Як пайшлі нашы хлопцы
У чырвонай гвардыі служыць -
У чырвонай гвардыі служыць -
Буяны галаву скласці!

эх ты, гора-горкае,
салодкае жыццё!
рванае палітончык,
аўстрыйскае стрэльбу!

Мы на гора ўсім буржуям
Сусветнай пажар раздуем,
Сусветнай пажар ў крыві -
Госпадзе, блаславіць!

4

снег круціць, ліхач крычыць,
Ванька з Катька ляціць -
Елекстрический ліхтарык
На оглобелька ...
брат, брат, Пэдді!..

Ён у шыняльках салдацкай
З фізіяноміяй дурной
круціць, круціць чорны вус,
ды пакручваць,
Ды pošučivaet ...

Вось так Ванька - ён плячысты, каржакаваты!
Вось так Ванька - ён гаваркі!
Кацька-дурніцу абдымае,
Zagovarivaet ...

закінуў асобай,
Зубкі бліскаюць жемчугóм ...
Ах ты, Каця, мая Каця,
Толстоморденькая ...

5

У цябе на шыі, Каця,
Шнар ня зажыў ад нажа.
У цябе пад грудзьмі, Каця,
Так свежы tsarapina!

крыніца, крыніца, попляши!
Балюча ножкі добрыя!

У карункавай бялізну хадзіла -
Трэкінг-ка, паходы!
З афіцэрамі блудадзеяла -
Pobludi-ка, pobludi!

крыніца, крыніца, pobludi!
Сэрца ёкнула ў грудзях!

памятаеш, Каця, афіцэра -
Не сышоў ён ад нажа ...
Аль не ўзгадала, халера?
Алі памяць не свежая?

крыніца, крыніца, танізуе,
Спаць з сабою пакладзі!

Гетры шэрыя насіла,
Шакалад Міньён jrala,
З Юнкер шпацыраваць хадзіла -
З салдатамі цяпер пайшла?

крыніца, крыніца, саграшы!
Будзе лягчэй для душы!

6

... Зноў насустрач нясецца наўскач,
Летит, vopit, гарлапаніць ліхач ...

застацца, застацца! Андрюха, дапамагай!
Petrwxa, ззаду забегай!..

трах, тарарам тах-тах-тах-тах!
Вскрутился да неба снежны прах!..

Ліхач - і з Ванькай - наўцёкі ...
яшчэ разок! ўзвода курок!..

Трах-тарарам! Ты будзеш ведаць,
.......................................
Як з дзяўчынкай чужой шпацыраваць!..

пачуццё, красовак! Ужо, пастой,
Распраўлюся заўтра я з табой!

А Кацька дзе - Мёртвая, мёртвая!
прастрэленая галава!

што Кацька, савет? - Там няма гу-гу ...
ляжы ты, падаль, на снезе!

Революцьонный трымаеце крок!
Няўрымслівы не дрэмле вораг!

7

І зноў ідуць дванаццаць,
За плячыма - стрэльбачка.
Толькі ў беднага забойцы
Не відаць зусім асобы ...

Усё хутчэй і хутчэй
Уторапливает крок.
Закруціў хустку на шыі -
Ня акрыяць ніяк ...

- Што, таварыш, ты не вёслаў?
- Што, сябрук, аслупянеў?
- Што, Petrwxa, нос павесіў,
Або Кацька пашкадаваў?

- Ох, таварышы, родныя,
Гэтую дзеўку я любіў ...
ночка чорныя, хмельныя
З гэтай дзеўкай праводзіў ...

- З-за адвядзі адчайнага
У агнявых яе вачах,
З-за радзімкі пунсовай
Поруч правага пляча,
загубіў я, бестолковый,
Прайграў у sgoryacha января ... ах!

- Іш, stervec, zavel şarmanku,
Што ты, Пецька, баба что ль?
- Дакладна, душу навыварат
ўздумаў вывярнуць? будзь ласкаў!
- Падтрымаем сваю выправу!
- Над сабой трымай кантроль!

- Ці не такое сягоння час,
Каб няньчыцца з табой!
Пацяжэй будзе цяжар
нам, таварыш дарагі!

І Петруха запавольвае
Таропкія крокі ...

Ён галоўку вскидавает,
Ён зноў павесялеў ...

крыніца, крыніца!
Пазабаўляцца не грэх!

стопар падлогі,
Сягоння будуць рабаванні!

Адмыкаў склепа -
Шпацыруе сягоння галота!

8

Ох ты, гора-горкае!
нуда сумная,
смяротнае!

Ужь я времячко
правяду, правяду ...

Ужь я темячко
пакалашмаціць, пакалашмаціць ...

Ужь я семячки
Полущу, полущу ...

Ужь я ножыкам
палосная, палосная!..

ты ляці, буржуй, вераб'янятка!
вып'ю кровушку
для zaznobushku,
Чернобровушку ...

спачын, Госпадзе, душу рабы Тваёй ...

сумна!

9

Не чуваць шуму гарадскога,
Над неўскай вежай цішыня,
І больш няма гарадавога -
Гуляй, хлопцы, без віна!

Варта буржуй на скрыжаванні
І ў каўнер схаваў нос.
А побач ціснецца поўсцю жорсткай
Падціснуўшы хвост паршывы сабака.

варта буржуй, як сабака галодны,
варта маўклівы, як пытанне.
І стары свет, як сабака бязродны,
Стаіць за ім, падціснуўшы хвост.

10

Разгулялася чтой-то завіруха,
ой, вьюгá, ой, вьюгá!
Не відаць зусім адзін аднаго
За чатыры за кроку!

Снег варонкай завился,
Снег столбушкой падняўся ...

-Ох, пурга какая, касмічных!
- Пецька! эй, ня завирайся!
Ад чаго цябе ўратаваў
залаты іканастас?
несвядомы ты, права,
рассудзі, падумай разумна -
Алі рукі не ў крыві
З-за Катькиной любові?
- Крок трымай революцьонный!
Блізкі вораг няўрымслівы!

наперад, наперад, наперад,
працоўны народ!

11

... І ідуць без імя святога
Усе дванаццаць - удалячынь.
Да ўсяго гатовыя,
Нічога не шкада ...

Іх вінтовачкі сталёвыя
На нябачнага ворага ...
У переулочкам глухія,
Дзе адна пыліць пурга ...
Ды ў гурбы пуховыя -
Ня утянешь бота ...

У вочы б'ецца
чырвоны сцяг.

раздаецца
мерны крок.

Вось - прачнецца
Люты вораг ...

І vyyugá pыlit вочы
Дні і ночы
Вясна ...

наперад, наперад,
працоўны народ!

12

... Удалячынь ідуць дзяржаўным шагом ...
- Хто яшчэ там? выходзь!
Гэта - вецер з чырвоным сцягам
Разыграўся наперадзе ...

Наперадзе - гурбу халодны,
- Хто ў гурбе - выходзь!..
Толькі жабрак сабака галодны
Кеўляе ззаду ...

- Адчапіся ты, шалудзівы,
Я штыком пощекочу!
стары свет, як сабака паршывы,
Праваліся - адлупцую!

... Скала зубы - воўк галодны -
Хвост падціснуў - ня адстае -
Сабака халодны - сабака бязродны ...
- Гэй, адгукніцеся, хто ідзе?

- Хто там махае чырвоным сцягам?
- прыгледзімся-ка, эка цемра!
- Хто там ходзіць беглым крокам,
Хаваючыся за ўсе дома?

- Ўсё роўна, цябе здабуду,
Лепш здайся мне жыўцом!
- Гэй, таварыш, будзе кепска,
выходзь, страляць пачнем!

Трах-тах-тах! - І толькі рэха
Адгукаецца ў дамах ...
Толькі завіруха доўгім смехам
Заліваецца ў снягах ...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах ...

... Так ідуць дзяржаўным крокам -
Ззаду - галодны сабака,
Наперадзе - з крывавым сцягам,
І vyyugoy нябачнае,
І Кулі цэлым,
Пяшчотнай хадой надвьюжной,
Снежнай россыпам жамчужнай,
У белым венчыку з ружаў -
Наперадзе - Ісус Хрыстос.

Ацэніце:
( Пакуль ацэнак няма )
Падзяліцеся з сябрамі:
Марына Цвятаева
Дадаць каментарый