לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: הפסחא באפריל

צלצולי הפעמונים והכדורים על מגש
נשמה בשמחה התחממה.
מה קורן, תגיד לי, אנשים,
הפסחא באפריל?
גראס מלטפת קרני, dogoraya,
מן הרחוב, הדי ביטויים…
אני נודד בשקט מהמרפסת אל האסם,
אני מודד את הלוח.
בנבי, כמו הזוהר, אביבי שחר,
גלי פעמוני פסחא…
כאן השכנים בכה כל כך במרירות
הצליל של גרמופון,
הדהד לאין שיעור משעמם
יללות הרמוניות מהמטבח…
הרבה כבר, אחיו, הרבה כבר…
בעבר, רוכנו!
לא, לא יעזור וביצים על צלחת!
מאוחר… שולים לוצ'י…
תקנה, תגיד לי, אנשים,
הפסחא באפריל?

מוסקבה. פסחא, 1910

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה