tarjima:
shoir portali: Marina Tsvetaeva
quyida o'qib: Kelinlar, xohlasa

ustilaridagi antik kaftlarni cho'ziladi,
Ular yorqin nur rock bashoratli ko'z,
Ularning har on – murakkab jazava.
Siz ularning oldida – okeanida chips!
Ular uchun, yaxshi ko'raman – tuman daqiqa nur,
Bir nur so'nmas – Siz uchun.

Siz faqat sirli boy sevaman,
Bu barcha: olov va ko'k muz,
Oxirgi ray va yulduz birinchi ray,
barcha oqimlari, barcha o'simliklari, barcha sunsets!..
– ustilaridagi, yuzi Hecate istagi,
Ular Oy Gretsiya gullaydi bog'lar…

Ular Heraclitus bilan orom,
Orpheus ularning soyasi bir nazar yonib…
sizga nima kerak? Bir to'y parda!
hatto kuchli oltin ip ishlash
Va namoz toshi, har on
uning sevgisi, kichik gilam kabi!

Eng she'rlar Tsvetaeva o'qib:


barcha she'riyati (kontent Alifbo tartibida)

Leave a Reply