לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: אני שמח לחיות למופת ופשוט…

אני שמח לחיות למופת ופשוט:
כשהשמש – כמו מטוטלת – כמו לוח שנה.
גובה pustynnitsey חילוני להיות,
החכם – כמו כל הבריאה של אלוהים.

לדעת: רוח – לווייתי, ו Spirit – המנהיג שלי!
כולל הודעה מוקדמת, כפי הקורה להיראות.
לחיות, איך לכתוב: למופת ותמציתי, –
כאשר צוה ה ', והחברים שלו לא סיפר ל-.

22 נובמבר 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה