לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: Blizzard מאומנים ריצוף…

Blizzard מאומנים ריצוף.
הפסקות הכל אבל פיצולים! –

וצעיף בצבע עליז –
דמעות מלח חריף,
פנינים שחיקה גדולה.

19 נובמבר 1924

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה