לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: כוח אפל!..

כוח אפל!
Mpa-מלאכה!
כמה הרוס,
הן קטנות – הציל.

<1932>

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה