לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: אישה זקנה

מילה מוזרה – אישה זקנה!
המשמעות אינה ברורה, נשמע קודר,
באשר לאוזן הוורודה
פגז רעש כהה.

בחודש זה – לא מובן על ידי כל,
מי רגעי מסך.
מילה זו היא נושמת זמן
הכיור – אוקיינוס.

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה