לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: לב ונשמה

אנשים שלנו – הול למבקרים נדירים,
דע את היופי של צמחים בחממה.
הם לנוח מן דרכי הצער שלהם
בצל יפה שונה.

keleyki הקרוב – ליבנו.
הם הגיעו למסקנה אחת אל הקבר.
בתא שלי כלוא עד הסוף
אתה לא חבר, חמוד!

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה