לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: נוער ורוד

עם חיוך על פניהם של ורוד
אנו עומדים על הצוק בחושך.
היה שורף את שמי ברקים בקיץ
עם הסימן הראשון של מכריע,
ונפלתי לתהום לטלטל
צליל הנקישה המכרעת הראשונה…
– אבל, אם היית יודע, איך חלש
בצעירותו יד הוורודה.

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה