לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: הרוק לא בא בשאגת רעם…

הרוק לא בא בשאגת רעם,
וזה: מפלי שלג,
ומדליקים בהם נרות. הבית
האיש ניגש.

ניצוץ ארוך מתרחב פעמון.
עלה, הסתכלתי למעלה.
הבית הוא מאוד שקט.
ולשרוף את התמונה.

16 נובמבר 1916

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה