לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: ממש אתר…

ממש אתר
שביל קרוע.
– עצור! –
נוער הוא עיוור.
תבוא אליהם עד!
השיפון הכחול!
– עצור! –
שמי stupnesh.

25 נִשׂגָב 1921

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה