לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: קל יותר…

קל יותר
כתוב, לנשום.
Zorche ו zorche
נתפס, שמע.

פחות ופחות
אני זוכר, אתה יכול.
– אז בקרוב מאוד
צוות וסמרטוטים.

26 נִשׂגָב 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה