לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: חבר (1923 g)

“לא חלק! – אין סוף!” ונתלה, ונתלה…
חזה – להגדיל
מי מאיים,
לא… אמין: כדבר קודש
לֹא נִתַן לְשִׁנוּי: גזעים – stanemsya!

5 אוקטובר 1923

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה