לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: בגשם

גשם איטי בא והולך,
תלתלים מרטיבים זהב.
הילדה עומדת בשקט ליד הדלת,
המתנת ילדה.

עננים אפורים, ומחשבות Serey,
מילה: “יבוא? לא אבוא?”
Мальчик, הולך טוב, הפעל בהקדם:
המתנת ילדה!

עם כל רגע, עף קדימה,
לב של חוכמה בייבי.
כמה זמן, ילד, בדלת הראשונה
המתנת ילדה?

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה