לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: ראשון עלה

נערה נותנת הילד ורד,
ראשית שיח ורדים.
בוי מנשק בחורה בפה,
הנשיקה הראשונה של מתנות.

השמש נעלמה, בסמטה ריקה…
מתבייש פי נשיקה!
ילדה, אם היה צורך לקרוע
ראשית שיח ורדים?

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה