לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: פנינים לחסר – יקרע…

פנינים לחסר – יקרע,
לצמצם זהב – עלים
מייפל סתיו, לצמצם סגול –
שרידי דם.

9 אוקטובר 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה