לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: מחצית אחת של החלון נעלמה…

מחצית אחת של החלון נעלמה.
מחצית אחת של הנשמה נראית.
בואו נפתח – והמחצית,
וגם החצי השני של החלון!

25 מאי 1920

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה