לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: אה, מתחזה המאמצים פתטי!..

…אה, מתחזה המאמצים פתטי!
כמו חלום, שלג, מוות – מקלט – כל.
האיסור על הקרמלין? אין איסור על כנפיים!
ומכיוון – אין איסור על הקרמלין!

פסחא יום שני
1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה