לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: בעדינות, בעדינות, דק-דק…

בעדינות, בעדינות, דק-דק
משהו שרק דרך האורנים.
תינוק שחור עיניים
ראיתי בחלום.

אז אורן אדום
קפליות שרף חם.
אז בלילה שלי יפה
לב הולך מסור Po.

8 נִשׂגָב 1916

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה