לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: לא! עדיין אוהב את הרעב…

לא! עדיין אוהב את הרעב
אל תפרשו את המילה הזו.
לאהוב – כי צעיר,
לאהוב – כי זה ריק.

אבל אבוי! הילד הזה
פה – עלי כותרת שירז! –
כל קניבליזם אנושי
חידוד הניבים הברוטליים.

23 נִשׂגָב 1917

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה