לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: אני לא יודע, איפה אתה ואיפה אני…

אני לא יודע, איפה אתה ואיפה אני.
ובכן אלה שירים ואת החששות אותו.
אנחנו איתך חברים!
יתומים כזה עמך!

וכך זה טוב לנו לבד:
חסר בית, ללא שינה יתומים…
שתי ציפורים: פשוט קום – pojom.
שני צליינים: אנחנו מאכילים את העולם.

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה