לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: שאינו שנוי במחלוקת, ובעולם…

שאינו שנוי במחלוקת, ובעולם –
אחותו עיצורים.
אחד – חרב dvuostry
בין השד לבין העולם
יעלה: לא להתחתן!
אחר, אז זה לא היה עלבונות אורח –
ודבש, והעולם.

<1921>

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה