לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: המקלט שלי מפני המוני הפראיים…

המקלט שלי מפני המוני הפראיים,
המגן והשריון שלי, המבצר האחרון שלי
Rage של טוב ורע, מפני הרשע –
אתה – בצלעות הפסוקות המושרשות ביותר עליי!

16 נִשׂגָב 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה