לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: העולם החל במאהל החושך…

העולם החל במאהל החושך:
זה לשוטט על פני הארץ בלילה – עצים,
בנדידת יין זהובה זה – ענבים,
לנדוד זה מבית לבית – כוכבים,
זהו הנתיב של הנהר להתחיל – בחזרה!
ואני רוצה לראות אותך על החזה – לישון.

14 ינואר 1917

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה