לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: מרינה! תודה על העולם!

– מרינה! תודה על העולם!
מילה מוזרה הבת.
וזה – אתר נפרד
במהלך האישה svetlogolovoy.

אבל הפה שלו מתוח שטרן.
Umrah, – ועונג לא יבגוד!
אז עם יהוה צבאות השמים
הקשבתי הצעיר דוד.

Ctrastnoy יום שני 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה