לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: Doma שלא לבנות…

Doma שלא לבנות –
כדור הארץ הוא לא ראוי.

מי שלא לבנות את הבית –
לא תהיה קרקע:
קש – אפרתי…

– אני לא בונה בתים.

26 נִשׂגָב 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה