לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: כוכב Kosmataya…

כוכב Kosmataya,
ממהר לשום מקום
מ נורא לשום מקום.
Pribluda כבשים אגב,
בשנת zlatorunnye אותם עדרים
תקרית, קנאתי –
שעירים מגן עתיק!

10 מאי 1921

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה