לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: קורנילוב

…הבן של קוזק, קזחית…
כך החל – דיבור.
– המשפחה. – אויב. – החושך.
כל הראשים ללכת.
BEIT, כוהנים, ב מעורר.
– מה לאכול. – כבוד.
– אל תבזבזו יום!
צריך חיילים
סוס צחצוח…

4 דצמבר 1917

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה