לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: כל פסוק – אהבה-ילד…

כל פסוק – אהבה-ילד,
קבצן לא לגיטימי
בכור – מיוחם
כדי להרכין רוחות – לשים.

Heart of Hell והמזבח,
לב – שמי בושה.
מי הוא האב? – יכול – מלך.
יכול – מלך, может – גנב.

14 נִשׂגָב 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה