לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: מאגדות לחיים

למרות כהה במכונית ומביכה,
שינה טובה לקול הגלגלים!
פרידה, ראש פרל,
פרידה!

כדי שאף אחד לא – עם או בכעס –
אל תתנו את המראה הישן.
פרידה, נסיכה נפטרת,
פרידה!

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה