לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: האם אתה רוצה לדעת bogachestvo שלי?..

האם אתה רוצה לדעת bogachestvo שלי?
סוס אור על – רוכב,
מת – שינה, ציפור – שורק.

צעיר – שקולט כך ביקש,
Nerazwmnım באבא – מתלונן.
– מתנה של דמעות – bogachestvo שלי!

מאי 1918

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה