לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: שני ריבועים

אנחנו לא יודעים ארוכות עיניך,
כמה אחיות אלה “הוא”?
הנה כל לנפול תוכחת שותקת, –
אחרי הכל, אנחנו שני. הנשק היחיד שלך הוא יין?

– “הוא עבר!” – “אחד מהם? אשר?”
כדי הן כל מכרז.
הנה כל לנפול תוכחת שותקת, –
שניכם. הנשק היחיד שנותר לנו הוא היין?

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה