לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: בית, עם huschey ירוק…

בית, עם huschey ירוק:
krovju הירוק בוש…
איפה מחויב – יער
יותר מאשר איתו: באהבה.

14 יוני 1932

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה