לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: עד הכוכב הראשון

עד הכוכב הראשון (אם יש יותר כוכבים?
כי הכל משתנה בְּעַרמוּמִיוּת!)
אתפלל – מי? – בלהט,
להתפלל בטירוף – על מישהו?

תפילה (בכל מקרה בגלל, למי ולמי!)
ממיסים את הקרח הנצחי.
אתפלל ב teremu שלו
לפני הראשון, עד הכוכב הראשון!

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה