לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: חינגה והפרדה ילדים…

חינגה והפרדה ילדים,
ושות כולם protyahyvayu ידיים.
Tyanu, תזת ריסים,
כל הצעירים על קצה גלימתו.
אבל הקול: – Mariua, בדרך!
וכל בהדיפה בחזה.

ינואר 1920

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה