לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: דצמבר וינואר

בחודש דצמבר, זה היה בשחר של אושר,
זה נמשך – רגע.
כרגע, אושר ראשון
לא מן הספרים!

בינואר היה בשחר של ההר,
זה נמשך – זמן.
כרגע, צער מריר
בפעם הראשונה!

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה