לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: שירים קצרים צוטאיבה


רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

תגובות:

השאר תגובה