לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: התמונה צוטאיבה

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה