לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: כוכב - לרמונטוב

אחד המובילים
כוכב כוויות;
דעתי היא
תמיד מזמין;
החלומות שלי
זה כרוך
ממרומי
קורא לי!
כזה היה גם
העיניים העדינות,
מה שאהבתי
גורלם של תוכחה.
למאק לעולם
הוא לא יכול להבשיל,
איך ה כוכב,
הוא היה רחוק.
עפעפיים עייפים
לא סגרתי
ובלי תקווה
כדי שזה נראה!

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה