לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: הפסוקים של מיכאיל לרמונטוב

כל השירים של לרמונטוב בפורטל: https://mihail-lermontov.su

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה