לתרגם:
פורטל משורר: מרינה צווטאייבה
לקרוא בהמשך: אלמלא appetence מעורפל - פושקין

אלמלא appetence מעורפל
הנשמה משהו יגע,
נשארתי כאן ב - הנאה
לאכול בשקט של הלא נודע:
שכחתי לאחל לכולם ריגוש,
חלום בשימוש בעולם בשם -
וכל היה מקשיב ומהבעבוע,
כל השתמשו ברגליים לנשק ...

רוב לקרוא שירים צוטאיבה:


כל שירה (תוכן לפי סדר אלפביתי)

השאר תגובה